Radka Kodešová

Modelování v pedologii

Obálka knihy
3. upravené vydání, 2019  
175,00 Kč
Skladem více kusů

Popis knihy

Klíčová slova:


Úvod
Pedogenetické modely
Modely porézní soustavy (mikroskopické měřítko)
Hydraulické vlastnosti a teorie kapilárních modelů pro předpověď hydraulických vodivostí z průběhu retenčních čar půdní vlhkosti
Předpověď hydraulických vlastností půd pomocí pedotransferových funkcí
Modely popisující transportt vody v půdě
Modely popisující transport plynu v půdě
Modely popisující transport tepla v půdě, ve vodě rozpuštěných látek, nemísitelných fází
Kalibrace modelů a inverzní modelování
Variabilita půdních vlastností
Modely pro transport vody a rozpuštěných látek zohledňující více – modální rozdělení pórového systému
Aplikace programu RETC, využití kapilárního modelu
Aplikace programu ROSETTA
Aplikace metody nejmenších čtverců
Aplikace programu HYDRUS – 1D
Aplikace programu BPS

O autorovi

Radka Kodešová

Autor 2 knih