Autorská práva

Klasické vydavatelství a autorská práva
Vydavatel sice uvede autora na obálce i v knize, ale často sváže autora vydavatelskou smlouvou. Autor často nemůže s textem volně nakládat, nerozhoduje o výši nákladu nebo dotisku knih. Nezřídka se stává, že autorská práva přechází na vydavatelství.

Autorská práva na Bookla
Autorská práva vždy zůstávají jedině a pouze autorovi textu. I v případě, že pomůžeme s jazykovou korekturou nebo formátováním textu jsou práva pouze autora. To platí i u obálky, kterou vytvoříme na zakázku. Práva přechází na autora knihy.