Ochrana osobních údajů

9.1. Základní ustanovení

9.1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) je powerprint s.r.o., IČ 27627705, se sídlem Brandejsovo nám. 1219/1, 165 00 Praha Suchdol, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11993.

9.1.2. Kontaktní údaje správce

 • Ing. Zdeněk Janovec
 • Adresa: Brandejsovo nám. 1219/1, 165 00 Praha Suchdol
 • E-mail: janovec@powerprint.cz
 • Telefon: 602 411

9.1.3. Osobními údaji

Se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

9.1.4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

9.2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

9.2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo které správce získal na základě plnění vaší objednávky:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Poštovní adresa
 • Telefon

9.2.2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

9.3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

9.3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi vámi a správcem
 • Splnění právní povinnosti správce
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu

9.3.2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
 • Plnění právních povinností vůči státu
 • Zasílání obchodních sdělení a marketingové aktivity

9.3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

9.4. Doba uchovávání údajů

9.4.1. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností a po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

9.4.2. Po uplynutí doby uchovávání správce osobní údaje vymaže.

9.5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

9.5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a zajišťující marketingové služby.

9.5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

9.6. Zpracovatelé osobních údajů

9.6.1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, ale osobní údaje mohou být zpracovávány i těmito zpracovateli:

 • Poskytovatel služby Mailchimp
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů a služeb

9.7. Práva kupujícího

9.7.1. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, omezení zpracování, výmaz osobních údajů, námitku proti zpracování, přenositelnost údajů a právo odvolat souhlas se zpracováním.

9.7.2. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

9.8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

9.8.1. Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

9.8.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

9.8.3. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

9.9. Závěrečná ustanovení

9.9.1. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a přijímáte je v celém rozsahu.

9.9.2. Souhlasíte se zpracováním osobních údajů zaškrtnutím příslušného políčka na internetovém formuláři.

9.9.3. Správce je oprávněn podmínky ochrany osobních údajů změnit a zveřejní novou verzi na svých internetových stránkách.

9.9.4. Na vyžádání poskytne správce informace o zpracování vašich osobních údajů.