ISBN

Jedná se o číselný kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání.

Přidělení ISBN je zpoplatněno částkou 2 500 Kč bez DPH a zahrnuje:

 • Přidělení ISBN čísla (identifikační číslo knihy).
 • Tvorba čárového kódu.
 • Ohlášení knihy v Národní knihovně.
 • Odeslání 5 povinných výtisků na knihovny (2x ČNK v Praze, 1x MZK v Brně, 1x knihovna v Olomouci a 1x knihovna v místě sídla vydavatele) – odebírají se z celkového nákladu.
 • Splnění nabídkové povinnosti. To znamená informování dalších, zákonem vyjmenovaných knihoven o vydání Vašeho titulu.

V případě námi přiděleného ISBN musí být v tiráži knihy použita tato formulace:

 • Název knihy: xxxxx
 • Autor: xxxxx
 • Vydavatelství: powerprint s.r.o. pod značkou Bookla, v Praze roku xxxxx
 • Vytiskl: powerprint s. r. o., Brandejsovo nám. 1219/1, 165 00 Praha 6 – Suchdol
 • www.bookla.cz
 • ISBN 978-80-7568-XXX-X
 • Vydání první
 • Další části tiráže (jako autor sazby, návrhu obálky, jazykové korektury…) jsou nepovinné a na Vašem uvážení. 
 • Na obálce musí být uveden EAN (čárový kód).

Potřebuji ISBN?

 • ISBN je povinné v případě komerčního prodeje. Slouží pro evidenci a dohledání v databázi knih a knihovnách.
 • Pokud chcete knihu vydat v malém nákladu pro radost do 20 ks a nebude knihu prodávat, pak ISBN není nutné.