Vnitřní strany

Blok knihy tvoří vnitřní strany. Grafické přípravě vnitřních stran, úpravě textu před tiskem se říká zlom či sazba.

Při tvorbě grafického řešení (layoutu) knih by měl být dodržen sazební obrazec, který určuje polohu textu na stránce (poloha číslování, odstup text od okraje stránky, zarovnání textu, …)

Co je dobré vědět

  • Formát stránky nastavte dle požadovaného rozměru knihy,
  • ve Wordu je standardně nastaven dokument ve formátu A4. 
  • text zarovnávejte do bloku,
  • kapitoly obvykle začínají na lichých (pravých) stranách,
  • odstup textu od hřbetu by měl být min. 15-20 mm,
  • můžete využít naše připravené šablony.

Čísla stran

Stránky by měly být očíslované. Pokud nenastavíte číslo strany na střed, nezapomeňte na střídání umístění číslování pro levou a pravou stranu.

Pozor při sazbě:

  • Neměly by být příliš u kraje (hrozí jejich uříznutí při ořezu bloku).
  • Nezadávejte je na stránkách ručně – použijte funkce automatického číslování stran.

Nevíte si rady? Vaši knihu Vám rádi pomůžeme graficky zpracovat.

Obr11.jpg