Petr Cvrček

Parusie

Obálka knihy
Mystická freska je příběhem tří postav – Spasitele, který byl ukřižován a vrátí se na konci věků, obyčejného, poctivého a upřímně věřícího člověka a samotného čtenáře.  
150,00 Kč
Skladem více kusů
ISBN: 978-80-7568-173-7

Popis knihy

První zemřel již před dvěma tisíciletími a jeho názory kodifikovala evangelia, s nimiž však druzí dva, žijící na konci věků, polemizují. Prostý člověk zpochybňuje morálně nepřijatelné názory Bible a celé věrouky svými názory, čtenář pak svými činy. V nastalém kataklysmatu konce světa a nastolení věčného království dojdou odplaty, kterou však obyčejný smrtelník nedokáže pochopit. Jsou jeho činy váženy spravedlivě nebo ne? Při posledním soudu se stává aktivním účastníkem děje i sám čtenář, který může dosáhnout buď nehynoucí blaženosti, nebo věčného zatracení. Jaký bude jeho osud? A jaký osud stihne jeho románového souputníka? Čím vším projdou v závěrečném dramatu svých osudů a setkají se při parusii se Spasitelem, či nikoliv? Na tyto otázky dá překvapivou odpověď závěrečná část tajemného příběhu.

O autorovi

Petr Cvrček

Autor 2 knih