Doc. Ing. Lenka Pavlů, Ph.D.

Základy pedologie a ochrany půdy

Obálka knihy
Skripta jsou určena studentům ČZU, především pak z fakult FAPPZ, FLD a FŽP.  
130,00 Kč
Skladem více kusů
ISBN: 978-80-213-2952-2

Popis knihy

Zabývají se základy oboru pedologie tedy podmínkami vzniku půd, jejich jednotlivými složkami, funkcemi a rovněž procesy které v nich probíhají. Zahrnují i klasifikaci půd včetně popisu základních půdních typů, jejich vlastností a postavení v ekosystémech. Obsahují také kapitoly věnující se degradaci půd a nutnosti jejich ochrany.

O autorovi

Doc. Ing. Lenka Pavlů, Ph.D.

Autor 2 knih