Normostrana

Na každém začátku je text. Pro další zpracování je důležité zjistit, o jak velký textový soubor se jedná. Každý textový program obsahuje nástroj počet slov. Zajímá nás údaj Znaky včetně mezer. Číselný údaj vydělíme číslem 1800 (Jedna normostrana je definovaná právě jako 1800 znaků včetně mezer) a výsledné číslo nám udává počet normostran (zkráceně NS).

počet znaků

Počet normostran (NS) je důležité pro odhad množství a ceny práce.

Například jazyková korektura stojí 70 - 90 Kč na jednu normostranu (NS). Rozmezí odráží složitost kontrolovaného textu.

Stejně se počítá i sazba textu, tedy příprava tiskových dat. Textový soubor se v profesionálním programu například Adobe Indesign převede do finální podoby a vyexportuje či uloží do tiskového pdf. I zde se stanoví cena podle počtu normostran (NS). Při hladké sazbě počítáme 50 - 80 Kč na jednu normostranu (NS).

Hladká sazba je sazba z jednoho druhu, řezu a stupně písma. Sází se na stanovený počet cicer nebo milimetrů. Skládá se z odstavců.

Práce s obrázky či složitější sazba se stanoví individuálně.