Svět knihy 2023

V roce 2023 se nám do soutěže přihlásilo celkem 23 zájemců. Odbornou porotou vybraná výherkyně získala vydání a tisk své knihy zcela zdarma.

Vyhlášení výtěze
Stánek Bookla
Vítězná kniha