Ing. Pavel Švehla, Ph.D.

Cvičení z předmětu Čištění odpadních vod

Obálka knihy
Vydání: první, 2012; formát: A4; vazba: V2; počet stran: 115  
150,00 Kč
Skladem více kusů
ISBN: 978-80-213-2270-7

Popis knihy

Klíčová slova:

Úvod
Práce se vzorky odpadních vod a čistírenských kalů
Spektrofotometrická stanovení v technologii čištění odpadních vod
Odměrná stanovení v technologii čištění odpadních vod
Gravimetrická stanovení v technologii čištění odpadních vod
Stanovení hodnoty pH
Stanovení koncentrace rozpuštěného kyslíku
Stanovení BSK
Stanovení CHSK
Stanovení neutralizačních kapacit
Stanovení koncentrace nejběžnějších sloučenin dusíku a fosforu v odpadních vodách
Sedimentační vlastnosti aktivovaného kalu
Přehled dalších vybraných analytických a technologických stanovení používaných v oboru čištění odpadních vod
Základní výpočty v technologii čištění odpadních vod
Simulace čistírenských procesů na laboratorních modelech

O autorovi

Ing. Pavel Švehla, Ph.D.

Autor 2 knih