Soutěž

Ve spolupráci se společností Canon CZ pořádáme soutěž, ve které jeden šťastný autor získá

Vydání své knihy zcela zdarma!

Hledáme autory, kteří již knihu napsali a chtějí ji vydat!

Pravidla jsou jednoduchá.
Na e-mail bookla@powerprint.cz nám napište anotaci své knihy, přidejte obálku a vše, co by mohlo zaujmout.

A co je hlavní výhra?
Vítězný autor získá vydání své knihy zcela zdarma na Bookla.cz (včetně grafického zpracování, korektur, ISBN + zajištění povinných výtisků).
A co je hlavní, bude mít zajištěný prodej a distribuci na eshopu Bookla. Dále získá 10 ks výtisků pro svoji potřebu.

Vítězná kniha bude vytištěna v tiskárně knih powerprint na profesionálním inkjetovém stroji Canon varioPRINT iX3200.

Soutěžní příspěvky posílejte do 30. dubna 2024

Foto z předchozího ročníku - Svět knihy 2023

logo Canon
logo powerprint

Soutěžní podmínky Vydej knihu s Bookla.cz!
I. Powerprint s.r.o. (dále jen „Pořadatel“) ve spolupráci s Canon CZ s.r.o. vyhlašuje veřejnou soutěž o vydání knihy zdarma (dále jen „soutěž“).

II. Soutěže se mohou zúčastnit všichni autoři bez omezení věku, kteří napsali knihu a chtějí ji vydat. Vítězná kniha bude vydána dle platných parametrů a podmínek v knižním projektu Bookla.cz.

III. V soutěži se hodnotí koncepčně původní neperiodické publikace (dále též „knihy“) navržené v České republice nebo ze zahraničí. Koncepčně původní neperiodickou publikací se přitom rozumí neperiodická publikace, která nebyla dosud v této polygrafické a výtvarné podobě kdekoliv vydána.

IV. Podmínkou účasti v soutěži je poskytnutí anotace autorské knihy do komentářů pod soutěžní příspěvek na Facebooku a zasláním na e-mail bookla@powerprint.cz. ** V.** Knihy zaslané do soutěže hodnotí odborná porota jmenovaná Pořadatelem. Porota je povinna se při práci řídit ustanovením soutěžního a jednacího řádu soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo jakéhokoli soutěžícího ze soutěže vyřadit.

VI. Porota hodnotí pouze knihy, které byly doručeny ke dni vyhlášenému jako termín ukončení příjmu příspěvků do soutěže. Termín ukončení soutěže je 30.4.2024. Porota rozhodne o pořadí knih na 1.–3. místě.

VII. Soutěžící s knihou, která se umístí na prvním místě, obdrží hlavní cenu Pořadatele. Cena je nedělitelná a tvoří ji vydání knihy zcela zdarma na Bookla.cz, včetně grafického zpracování, korektur, ISBN + zajištění povinných výtisků, možnost prodeje a distribuce na eshopu Bookla.cz. Dále získá 10 ks výtisků své knihy.

Soutěžící, kteří se umístí na druhém a třetím místě, získají slevu 50 % na zalistovací poplatek knižního projektu na bookla.cz, ISBN + zajištění povinných výtisků a možnost prodeje a distribuce na eshopu Bookla.cz.

Soutěžící se přihlášením do soutěže zavazuje v případě výhry 1. místa umožnit vydání své knihy do konce roku 2024 – tedy do 31.12.2024.

VIII. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí, se zpracováním osobních údajů.

IX. Výherci 1., 2. a 3. místa se zavazují do svých soutěžních knih v rámci vydání uvést informace do tiráže knihy, že kniha vznikla díky projektu „Vydej knihu s Bookla.cz“.

X. Organizační, administrativní, propagační a technické práce při přípravě, uspořádání a vyhodnocení soutěže zajišťuje Pořadatel. Finanční náklady spojené s pořádáním soutěže hradí Pořadatel.

XI. Pořadatel: powerprint s.r.o. | Brandejsovo nám. 1219/1, 165 00 Praha Suchdol | IČ 27627705, DIČ CZ27627705
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11993
Pořadatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného vítěze.