Soutěž

Vyhlášení naší soutěže o vydání knihy ZDARMA proběhlo 23. května na veletrhu Svět knihy!

  1. místo: David Lauda - Máme vanu uprostřed bytu
  2. místo: Jana Slaninová - Sarkastická svině
  3. místo: Marek Dobrý - Jih, lih
  4. místo: Vocelová, Hocke - Pavučina příběhů
  5. místo: Adriana Pazderková - 21 let života

Speciální cena: Karolína Bendová - Vini a tajemství mechanických rostlin

O letošní ročník byl enormní zájem, do soutěže se nám přihlásilo téměř 60 knih. Věříme, že nadcházející ročník bude ještě úspěšnější!


Nakladatelství Bookla ve spolupráci se společností Canon CZ pořádá soutěž, ve které jeden šťastný autor získá

Vydání své knihy zcela zdarma!

Hledáme autory, kteří již knihu napsali a chtějí ji vydat!

Soutěžní příspěvky posílejte do 15 května 2024. Pravidla jsou jednoduchá.
Na e-mail bookla@powerprint.cz nám napište anotaci své knihy, přidejte obálku a vše, co by mohlo zaujmout.

A co je hlavní výhra?
Vítězný autor získá vydání své knihy zcela zdarma na Bookla.cz (včetně grafického zpracování, korektur, ISBN + zajištění povinných výtisků).
A co je hlavní, bude mít zajištěný prodej a distribuci na eshopu Bookla. Dále získá 10 ks výtisků pro svoji potřebu.

Všichni soutěžící, kteří osobně přijdou na slavnostní vyhlášení získají:
✅ vstupenku na výstavu Svět knihy ZDARMA ✔
✅ SLEVU na vydání knihy 1 000 Kč ✔
✅ DÁREK od společnosti Canon ✔
Slavnostní vylosování proběhne na výstavě Svět knihy 2024 ve čtvrtek 23. 5. ve 13 hodin. Všichni soutěžící obdrží osobní pozvánku.

Vítězná kniha bude vytištěna v tiskárně knih powerprint na profesionálním inkjetovém stroji Canon varioPRINT iX3200.

Soutěžní příspěvky posílejte do 15 května 2024

logo Canon
logo powerprint

Vydání knihy zdarma - loňský ročník

Foto z předchozího ročníku soutěže Vydejte knihu zdarma a vyhlášení vítěze na Světu knihy 2023.

Soutěžní podmínky Vydej knihu s Bookla.cz!
I. Powerprint s.r.o. (dále jen „Pořadatel“) ve spolupráci s Canon CZ s.r.o. vyhlašuje veřejnou soutěž o vydání knihy zdarma (dále jen „soutěž“).

II. Soutěže se mohou zúčastnit všichni autoři bez omezení věku, kteří napsali knihu a chtějí ji vydat. Vítězná kniha bude vydána dle platných parametrů a podmínek v knižním projektu Bookla.cz.

III. V soutěži se hodnotí koncepčně původní neperiodické publikace (dále též „knihy“) navržené v České republice nebo ze zahraničí. Koncepčně původní neperiodickou publikací se přitom rozumí neperiodická publikace, která nebyla dosud v této polygrafické a výtvarné podobě kdekoliv vydána.

IV. Podmínkou účasti v soutěži je poskytnutí anotace autorské knihy do komentářů pod soutěžní příspěvek na Facebooku a zasláním na e-mail bookla@powerprint.cz. ** V.** Knihy zaslané do soutěže hodnotí odborná porota jmenovaná Pořadatelem. Porota je povinna se při práci řídit ustanovením soutěžního a jednacího řádu soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo jakéhokoli soutěžícího ze soutěže vyřadit.

VI. Porota hodnotí pouze knihy, které byly doručeny ke dni vyhlášenému jako termín ukončení příjmu příspěvků do soutěže. Termín ukončení soutěže je 30.4.2024. Porota rozhodne o pořadí knih na 1.–3. místě.

VII. Soutěžící s knihou, která se umístí na prvním místě, obdrží hlavní cenu Pořadatele. Cena je nedělitelná a tvoří ji vydání knihy zcela zdarma na Bookla.cz, včetně grafického zpracování, korektur, ISBN + zajištění povinných výtisků, možnost prodeje a distribuce na eshopu Bookla.cz. Dále získá 10 ks výtisků své knihy.

Soutěžící, kteří se umístí na druhém a třetím místě, získají slevu 50 % na zalistovací poplatek knižního projektu na bookla.cz, ISBN + zajištění povinných výtisků a možnost prodeje a distribuce na eshopu Bookla.cz.

Soutěžící se přihlášením do soutěže zavazuje v případě výhry 1. místa umožnit vydání své knihy do konce roku 2024 – tedy do 31.12.2024.

VIII. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí, se zpracováním osobních údajů.

IX. Výherci 1., 2. a 3. místa se zavazují do svých soutěžních knih v rámci vydání uvést informace do tiráže knihy, že kniha vznikla díky projektu „Vydej knihu s Bookla.cz“.

X. Organizační, administrativní, propagační a technické práce při přípravě, uspořádání a vyhodnocení soutěže zajišťuje Pořadatel. Finanční náklady spojené s pořádáním soutěže hradí Pořadatel.

XI. Pořadatel: powerprint s.r.o. | Brandejsovo nám. 1219/1, 165 00 Praha Suchdol | IČ 27627705, DIČ CZ27627705
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11993
Pořadatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného vítěze.

Nezávazná poptávka vydání knihy

Navrhneme Vám nejlepší postup jak knihu vydat. Za vyplnění formuláře Vám dáme 500 Kč slevu na vydání knihy.