Doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., Prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.

Pedobiologie a mikrobiologie vybrané kapitoly

Obálka knihy
Vydání: druhé přepracované vydání, 2010  
200,00 Kč
Skladem více kusů
ISBN: 978-80-213-2126-7

Popis knihy


Přehled důležitých objevů v mikrobiologii
Obecná charakteristika prokaryotní buňky
Stavba prokaryotní buňky
Viry
Bakterie
Aktinomycety
Houby a houbám podobné organismy
Antibiotika
Mykotoxiny
Metabolismus mikroorganismů
Koloběh uhlíku
Koloběh dusíku
Koloběh fosforu
Koloběh síry
Půda jako prostředí pro organismy
Mikroflóra fylosféry, povrchu nadzemních částí rostlin
Mikroflóra rhizosféry – povrchu kořenů rostlin
Mykorrhiza
Mikroflóra spermosféry
Genetické půdní typy
Zrnitostní, chemické a mikrobiologické parametry rendzin
Zrnitostní, chemické a mikrobiologické parametry regozemí
Zrnitostní, chemické a mikrobiologické parametry fluvizemí
Zrnitostní, chemické a mikrobiologické parametry černozemí
Zrnitostní, chemické a mikrobiologické parametry hnědozemí
Zrnitostní, chemické a mikrobiologické parametry luvizemí
Zrnitostní, chemické a mikrobiologické parametry kambizemí
Zrnitostní, chemické a mikrobiologické parametry podzolů
Zrnitostní, chemické a mikrobiologické parametry pseudoglejů
Zrnitostní, chemické a mikrobiologické parametryglejů
Zrnitostní, chemické a mikrobiologické parametryorganozemí
Zrnitostní, chemické a mikrobiologické parametry antropozemí
Hodnocení biologické aktivity půdních mikroorganismů
Přímé metody stanovení půdních mikroorganismů
Nepřímé metody stanovení půdních mikroorganismů
Chemické parametry doplňující půdně mikrobiologická stanovení

O autorovi

Doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., Prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.

Autor 2 knih