Jaroslav Rada

Středem Světa

Obálka knihy
Obrazová publikace scénografa Jaroslava Rady se 190 autorskými ilustracemi odvážně a tvořivě rozehrává skrytou harmonii mezi vesmírem a významnými biblickými událostmi. Autor s Biblí nepracuje běžným způsobem současných církví. Odkrývá  Číst více
350,00 Kč
Skladem více kusů
ISBN: 978-80-7568-450-9
Rok vydání: 2023
Vazba: V8

Popis knihy

Obrazová publikace scénografa Jaroslava Rady se 190 autorskými ilustracemi odvážně a tvořivě rozehrává skrytou harmonii mezi vesmírem a významnými biblickými událostmi. Autor s Biblí nepracuje běžným způsobem současných církví. Odkrývá analogie a souvztažnosti, jež nalézá v celé přírodě. Snaží se doložit, že nejrůznější přírodní tvary zrcadlí základní principy, které se v jiných souvislostech odrážejí v Bibli. Pokud má platit, že nejen psané slovo Boží (Bible), ale i celý vesmír mají společný původ v počáteční informaci při stvoření světa, pak by tato shoda měla být na obojím nějak patrna. Kniha Jaroslava Rady nás o tom nechce nechat na pochybách. Originalita knihy spočívá i v tom, že díky výtvarnému nadání i erudici autor své myšlenky předává jak slovem, tak obrazem. – Kniha se dotýká třech základních okruhů: – (1) Srovnání Písma s exaktními vědami s ohledem na vzájemné obohacení, které by mohlo přinést změny některých paradigmat ve vědě i v teologii. – (2) Odhalení skryté proměny v Bibli, o níž Adam svým selháním přišel, a s ním i celé lidstvo. Bible ještě nevydala všechna svá tajemství, jejich odhalení by mohlo přispět ke změně celkového pohledu veřejnosti na biblický metanarativ spásy. – (3) Nové pohledy na to, čím by podle Bible měla být církev.

O autorovi

Jaroslav Rada

Autor 2 knih