Radimír Novotný

Vybrané kapitoly ze stavební mechaniky

Obálka knihy
Vydání: první, 1. dotisk, 2008;formát: A4;vazba: V2;počet stran: 281  
250,00 Kč
Skladem více kusů
ISBN: 978-80-213-1343-9

Popis knihy

Klíčová slova:


Objekty, jejich vazby a podepření, statická a tvarová určitost, neurčitost a neurčitost
Vnitřní síly a napjatost. Deformační okolnosti napjatých těles
Princip úměrnosti, součtový princip a princip de Sain Venantův
Fyzikální vztahy – souvislost mezi napjatostí a elastickým přetvořením
Diferenciální rovnice ohybové čáry a její některé aplikace
Spojitý nosník
Princip kompatibility deformací ve stavební mechanice
Staticky určité rovinné prutové soustavy
Některé úvahy, aplikace a komplementy k základním kapitolám ze stavební mechaniky

O autorovi

Radimír Novotný

Autor 2 knih