Richard Sovják, Lukáš Jebavý

Základy pohody zvířat

Obálka knihy
Vydání: první vydání, 2014; formát: A5; vazba: V2; počet stran: 218  
180,00 Kč
Skladem více kusů
ISBN: 978-80-213-2519-7

Popis knihy

Klíčová slova:

Úvod a historie
Definice ochrany zvířat a welfare
Dějiny ochrany zvířat obecně a speciálně v českých zemích
Právní normy na ochranu zvířat v ČR
Přímá ochrana zvířat
Nepřímá ochrana zvířat
Co je to týrání zvířat?
Poznávání a zhodnocení bolesti u zvířat
Specifické příznaky bolesti u vybraných druhů zvířat
Právo vstupu do prostoru, je-li podezření, že se tam nachází týrané zvíře
Ochrana a welfare volně žijících zvířat
Mezinárodní obchod s volně žijícími zvířaty, importy pro „pet trade“
Dopad industriálního rybolovu na vodní ptáky a další vodní živočichy
Komerční lov velryb, sankce a výjimky
Delfíni, tuleni, mroži a mořské želvy
Zvířata a chytání do pastí, nástrah, léček a ok
Farmové chovy volně žijících živočichů
Klokani, sloni
Exoantropní zvířata (netopýři, veverky, fretky, ježci)
Trvale zraněná zvířata
Veřejná vystoupení
Zakázané činnosti s volně žijícími zvířaty
Ochrana a welfare hospodářských zvířat
Ekologické zemědělství, etologické vnímání v živočišné produkci
Vědecké principy a praktické příklady v chovech hospodářských zvířat
Význam člověka jako sociálního partnera u hospodářských zvířat
Přeprava hospodářských zvířat
Zásady humánního zabíjení a utrácení
Welfare skotu, prasat, nosnic, drůbeže pro maso, ovce a kozy, komerční chov králíků, chov ryb, chov kožešinových zvířat
Ochrana a welfare zvířat zájmových chovů
Obecné zásady pohody zvířat zájmových chovů
Psi
Kočky
Zvířata vyžadující zvláštní péči
Prodej zvířat zájmových chovů, nejčastější závady
Pohoda zvířat v zoologických zahradách
Zvířata v cirkusech a při jiných veřejných vystoupeních (soutěže, závody, výstavy, koňské dostihy)
Ochrana a welfare zvířat v experimentech
Zásady welfare a šetrného zacházení s pokusnými zvířaty
Druhově specifické chování pokusných zvířat
Poruchy chování
Welfare hlavních druhů pokusných zvířat: myší, potkanů, morčat, křečků, psů, koček, fretek, miniprasat, ovcí, drůbeže, primátů a ryb
Regulace populace
Eusynantropní živočichové – hubení vos, včel a sršňů
Hemisynantropní zvířata. Odchyt zdivočelých koček a toulavých psů, útulky pro zvířata v nouzi, krmení, registrace, umisťování do náhradní péče
Deratizace
Regulace populace městských holubů
Řešení modelových situací
Řešení modelových situací při přestupcích v ochraně zvířat, výsledky sledování vlivu prostředí, osobních vlastností ošetřovatelů, jejich vztahu k druhu vykonávané práce a nálady na zacházení se zvířaty
Manipulace se zvířaty za mimořádných okolností

O autorovi

Richard Sovják, Lukáš Jebavý

Autor 2 knih